ผลกระทบภาพรวมโควิดต่อเด็กปฐมวัย

การได้เห็นเด็กๆ เติบโตไปตามพัฒนาการที่ควรจะเป็น ถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะพัฒนาการเด็กเล็ก ในช่วง 1-5 ปีแรก ซึ่งพัฒนาการของเด็กแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป เด็กบางคนอาจมีพัฒนาการรวดเร็ว หรือช้ากว่าเด็กคนอื่น ๆ เล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตาม เด็กส่วนใหญ่มักมีพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา ภาษา อารมณ์ และสังคมในแต่ละช่วงอายุของเขา

บทความวิชาการ

หลังโควิด พัฒนาการของลูกถดถอย ช่วยได้ด้วยการส่งเสริมวินัยเชิงบวก

“ประสบการณ์อันไม่พึงประสงค์ตั้งแต่วัยเด็ก” (Adverse Childhood Experienvces; ACEs) เป็นประสบการณ์ความทุกข์ระทม ที่เด็ก (วัย 0 - 17 ปี)...

เสริมสร้างพลังชีวิตลูกหลังโควิด ตั้งแต่ปฐมวัย ง่ายๆ ด้วยการกอด

หลังสถานการณ์โควิดเบาบางลง เสียงจากครูปฐมวัยสะท้อนว่า เด็กมีอาการงอแง หงุดหงิดมากขึ้น กำกับตนเอง และช่วยเหลือตนเองได้น้อยลง...

วิถีใหม่ ฟื้นฟูเด็กปฐมวัยหลังโควิด

สถานการณ์โควิดทำให้วิถีปกติของเด็กปฐมวัยชะงักงันนานกว่า 2 ปี จากการล็อคดาวน์ และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) : โรงเรียนปิด...

อ่านหนังสือกับลูกทุกวัน เสริมพัฒนาการให้กลับคืนมา

ในสถานการณ์โควิด การเรียนการสอนหยุดชะงักนานถึง 2 ปี การสอนออนไลน์ทำได้ไม่เต็มที่ ส่งผลกระทบอย่างยิ่งกับเด็กเล็ก...

ให้เด็กได้เล่นเพียงพอทุกวัน  พัฒนาการทุกด้านจะฟื้นคืนมา

นักวิชาการด้านการพัฒนาเด็กชี้ว่า สังคมสมัยใหม่มีภาวะขาดธรรมชาติ (NDD-Nature Deficit Disorder) มากขึ้น เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด...

ปฐมวัย” คือรากฐานชีวิต ที่ต้องปลูกฝังให้ดีตั้งแต่ต้น : โควิดสั่นคลอนฐานรากนี้ไหม ??

ปฐมวัยไม่ใช่แค่ ให้กิน ให้นอน…โตอีกหน่อยก่อน ค่อยใส่ใจ ช่วงปฐมวัยหรือ 6 ปีแรกของชีวิตเป็นหน้าต่างแห่งโอกาส (Window of Opportunity)...

โควิดส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางอารมณ์จิตใจของเด็กปฐมวัย

ฟื้นฟูเด็กปฐมวัยหลังโควิดได้ ด้วยการส่งเสริม Self – Esteem การเห็นคุณค่าในตนเอง ในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด 19 ตามสถิติและข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้น...

ไม่ว่าโควิดจะมากี่ครั้ง Self-Esteem จะช่วยเด็กได้เสมอ

“แม่”ที่มีอยู่จริง ในทางพัฒนาการ ช่วงอายุตั้งแต่เกิดถึงหนึ่งขวบ ทารกต้องการแม่ หรือใครคนหนึ่งที่เลี้ยงดูจริงจัง เพื่อให้เกิดความไว้วางใจคน...

จาก Self -Esteem เด็กปฐมวัยจะพัฒนา ไปสู่ความสามารถในการกำกับตนเอง หรือมี Self- Control เมื่อโตขึ้น

หลังโควิด คุณครูปฐมวัยพากันบ่นว่า เด็กถูกล็อกดาวน์ ไม่ได้มาโรงเรียนเกือบ 2 ปี อายุ 5 ขวบแต่พัฒนาการเหมือนถอยหลังไปเป็นเด็ก 3 ขวบ...

เข้าใจธรรมชาติสมองที่ก่อรูปในช่วงปฐมวัย

ทุกประสบการณ์ ส่งผลต่อการก่อรูปของโครงข่ายเส้นใยประสาทในสมอง ความเข้าใจธรรมชาติและกลไกการทำงานของสมองที่ก้าวหน้าอย่างมากในช่วงศตวรรษที่ 21...

สมอง 3 ส่วนที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องรู้ เพื่อช่วยดูแลพฤติกรรมเด็ก

ทฤษฎีสมองสามส่วน (Triune Brain) เป็นทฤษฎีที่อธิบายให้เราเข้าใจถึงวิวัฒนาการของสมองมนุษย์ ว่าบทบาทหน้าที่ของสมองที่สำคัญแต่ละส่วนเป็นอย่างไร...

ฝึกให้เด็กกำกับตนเอง มี Self-Regulation ได้ตั้งแต่ปฐมวัย ช่วยให้เด็กเข้มแข็งทุกสถานการณ์ จะโควิดกี่ครั้ง… ไม่กลัว

ตั้งแต่สถานการณ์โควิดเริ่มต้น ครอบครัวเผชิญความผันผวนและได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่หยุดหย่อน นอกจากความกังวล ณ สถานการณ์ในช่วงนั้นแล้ว...

ให้ลูกช่วยเหลือตนเอง คือฐานของความเข้มแข็งเพื่ออยู่ในโลกอนาคต

ช่วงโควิดระบาด ผลการประเมินสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นไทยโดยกรมสุขภาพจิต พบว่า ร้อยละ 28 ของเด็กและวัยรุ่นมีภาวะเครียดสูง ร้อยละ 32...

ฝึกงานบ้าน จะทำงานเป็นตั้งแต่ปฐมวัย  

งานสำรวจครู / ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจำนวน 1,163 คน โดย ผศ.ดร.ยศวีร์ สายฟ้า คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด -19...

เลี้ยงดูแบบปกป้องเกินไป ทำให้เด็กอ่อนแอ ช่วยตนเองไม่ได้ไปจนโต

โลกรอบตัวซับซ้อนและรุนแรง ลูกจะเอาตัวรอดได้อย่างไร ในช่วงกว่า 10 ปีนี้ เด็กไทยรุ่นใหม่ (Alpha Generation) ที่เกิดมา ส่วนใหญ่เป็นลูกคนเดียว...

ความคาดหวังเกินเหตุของพ่อแม่ตั้งแต่ปฐมวัย อาจทำให้เด็กสะสมภาวะซึมเศร้าเมื่อโตได้

เด็กไทยมีภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเริ่มซึมเศร้าตั้งแต่อายุน้อยลงเรื่อย ๆ ในการสำรวจเด็ก      ป. 4-6 ในกรุงเทพฯ...

การเรียนรู้ในสถานพัฒนาเด็กหลังโควิด 

การสำรวจภาวะถดถอย (Learning Loss)  ในเด็กอนุบาล 3 - ป.1 หลังสถานการณ์โควิด พบว่าเด็กไม่มีความรู้พอที่จะเรียนในชั้นต่อไป ...

การเน้นวิชาการหรือการติวสอบเข้า ป.1 …ผิดหลักการ

พัฒนาการปฐมวัยไม่ใช่การเร่งเรียนเขียนอ่าน เด็กปฐมวัยในประเทศไทยได้รับบริการการศึกษาในระบบค่อนข้างทั่วถึง (แม้ว่าเด็กปฐมวัยในกรุงเทพฯที่มีอายุ 3-5...

เอามือถือออกจากมือลูก (วิกฤตจอใสหลังโควิด หนักขึ้น…)

ให้มือถือ คือให้ยาพิษแก่ลูกปฐมวัย โดยเฉพาะก่อน 2 ขวบ เมื่ออินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนโลก...

แล้ว… ถ้าไม่ให้ปฐมวัยเล่นมือถือ จะจัดการอย่างไร 

พ่อแม่ต้องใจแข็ง คิดถึงผลเสียในวันข้างหน้า ปัญหาติดมือถือของเด็กเล็กกลายเป็นปัญหาหนักอกของครอบครัวจำนวนมาก ปัญหานี้ต้องแก้ที่ผู้ใหญ่ ให้เข้าใจ...

พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยหลังโควิด

สวมแมสก์ตลอดปี  นั่งอยู่กับที่ทั้งวัน  อันตรายหรือไม่ ในปี 2562 หนึ่งในสิบของเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบของไทย ส่วนใหญ่ครอบครัวยากจนถึงยากจนมาก...

Learning Loss ในเด็กปฐมวัย จากวิกฤติโควิดแก้ได้ และต้องเร่งแก้ไข

Learning Loss ของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย ในช่วงโควิดโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กจำเป็นต้องปิดเป็นระยะเวลายาวนาน...

หลังโควิด เด็กปฐมวัยนอนน้อยลง เร่งคืนการนอนให้เด็กๆ

ในช่วงสถานการณ์โควิด พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดกิจวัตรประจำวันให้เด็กได้ดี ทั้งจากความจำเป็น และจากเดิมที่มีทัศนคติอยู่แล้วว่า...

ประสบการณ์ไม่พึงประสงค์ตั้งแต่วัยเด็ก (ACEs)  ส่งผลระยะยาวทุกด้าน 

อะไรคือ ACEs องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้อธิบาย “ประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในวัยเด็ก” (Adverse Childhood Experience; ACEs)...

หุ้นส่วนสร้างชีวิตเด็ก : พ่อแม่ผู้ปกครองกับครู 

เลี้ยงลูกไปทางเดียวกัน ชีวิตของเด็กคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จ มีพัฒนาการด้านต่างๆ สมวัย มีความเข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง และเรียนรู้ได้ดีนั้น...
สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัยในวิถีชีวิตใหม่

ฟื้นฟูเด็ก..ต้องฟื้นฟูใจครูด้วย 

ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อทุกครอบครัว ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ อารมณ์ความรู้สึก...
สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัยในวิถีชีวิตใหม่

ให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองเรื่องเด็กปฐมวัยความรักลูกนั้นเป็นสัญชาตญาณ แต่ทักษะในการเลี้ยงลูก…ไม่ใช่

ทำไมเด็กคนหนึ่งถึงไปได้ดีกว่าอีกคนหนึ่ง มีบันไดพัฒนาการแต่ละขั้นที่เด็กทุกคนต้องพัฒนาถึง 7 ขั้นให้ผ่านไปสู่ความสำเร็จในชีวิต ตั้งแต่ การสร้างแม่...

นักสื่อสารรุ่นใหม่

ชื่อไปที่นี่

ชื่อไปที่นี่

ตำแหน่ง

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.

ชื่อไปที่นี่

ชื่อไปที่นี่

ตำแหน่ง

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.

ชื่อไปที่นี่

ชื่อไปที่นี่

ตำแหน่ง

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.

ชื่อไปที่นี่

ชื่อไปที่นี่

ตำแหน่ง

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.

โดยความร่วมมือของคณะอนุกรรมการสื่อเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูเด็กและครอบครัว(ฟอร์เด็ก)

เลขที่ 1035/7-10 อาคารบ้านฝันคอนโดวิลล์ ชั้น 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250