ผลกระทบภาพรวมโควิดต่อเด็กปฐมวัย

การได้เห็นเด็กๆ เติบโตไปตามพัฒนาการที่ควรจะเป็น ถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะพัฒนาการเด็กเล็ก ในช่วง 1-5 ปีแรก ซึ่งพัฒนาการของเด็กแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป เด็กบางคนอาจมีพัฒนาการรวดเร็ว หรือช้ากว่าเด็กคนอื่น ๆ เล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตาม เด็กส่วนใหญ่มักมีพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา ภาษา อารมณ์ และสังคมในแต่ละช่วงอายุของเขา

บทความวิชาการ

หลังโควิด พัฒนาการของลูกถดถอย ช่วยได้ด้วยการส่งเสริมวินัยเชิงบวก

 “ประสบการณ์อันไม่พึงประสงค์ตั้งแต่วัยเด็ก” (Adverse Childhood Experienvces; ACEs) เป็นประสบการณ์ความทุกข์ระทม ที่เด็ก (วัย 0 - 17 ปี)...

เสริมสร้างพลังชีวิตลูกหลังโควิด ตั้งแต่ปฐมวัย ง่ายๆ ด้วยการกอด

หลังสถานการณ์โควิดเบาบางลง เสียงจากครูปฐมวัยสะท้อนว่า เด็กมีอาการงอแง หงุดหงิดมากขึ้น กำกับตนเอง และช่วยเหลือตนเองได้น้อยลง บางรายมีพฤติกรรมที่ถดถอย...

วิถีใหม่ ฟื้นฟูเด็กปฐมวัยหลังโควิด

สถานการณ์โควิดทำให้วิถีปกติของเด็กปฐมวัยชะงักงันนานกว่า 2 ปี จากการล็อกดาวน์ และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) : โรงเรียนปิด...

อ่านหนังสือกับลูกทุกวัน เสริมพัฒนาการให้กลับคืนมา

ในสถานการณ์โควิด การเรียนการสอนหยุดชะงักนานถึง 2 ปี การสอนออนไลน์ทำได้ไม่เต็มที่ ส่งผลกระทบอย่างยิ่งกับเด็กเล็ก...

ให้เด็กได้เล่นเพียงพอทุกวัน  พัฒนาการทุกด้านจะฟื้นคืนมา

นักวิชาการด้านการพัฒนาเด็กชี้ว่า สังคมสมัยใหม่มีภาวะขาดธรรมชาติ (NDD-Nature Deficit Disorder) มากขึ้น เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด...

นักสื่อสารรุ่นใหม่

ชื่อไปที่นี่

ชื่อไปที่นี่

ตำแหน่ง

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.

ชื่อไปที่นี่

ชื่อไปที่นี่

ตำแหน่ง

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.

ชื่อไปที่นี่

ชื่อไปที่นี่

ตำแหน่ง

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.

ชื่อไปที่นี่

ชื่อไปที่นี่

ตำแหน่ง

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.

โดยความร่วมมือของคณะอนุกรรมการสื่อเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูเด็กและครอบครัว(ฟอร์เด็ก)

เลขที่ 1035/7-10 อาคารบ้านฝันคอนโดวิลล์ ชั้น 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250