โครงการ “สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวิถีชีวิตใหม่”

เมื่อทั่วโลกตกอยู่ในวิกฤตโควิด 19 เป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานกว่า 2 ปี โดยเฉพาะมาตรการล็อคดาวน์นั้น ทำให้เด็กๆ ไม่มีความสุข เพราะไม่สามารถออกไปวิ่งเล่น พบปะผู้คน เพื่อเรียนรู้โลกตามธรรมชาติของพัฒนาการ ซ้ำร้ายต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สร้างความเครียดเรื้อรัง ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกมิติ ทำให้เกิดปัญหาพัฒนาการล่าช้าทุกด้าน คณะอุนกรรมการด้านสื่อ เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระบุไว้ในข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยวิเคราะห์ว่า เด็กปฐมวัยสูญเสียอะไรไปบ้างในช่วงโควิด 19

0-2721-2983

หมายเลขโทรศัพท์

เลขที่ 1035/7-10

อาคารบ้านฝันคอนโดวิลล์ ชั้น 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

จันทร์ -ศุกร์ : 8.00 - 17.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์: ปิดทำการ

ส่งอีเมล์ถึงเรา

โดยความร่วมมือของคณะอนุกรรมการสื่อเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูเด็กและครอบครัว(ฟอร์เด็ก)

เลขที่ 1035/7-10 อาคารบ้านฝันคอนโดวิลล์ ชั้น 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250