การฟื้นฟูพัฒนาโดยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

ครอบครัวยากจนลง สถานการณ์โควิดทำให้ครอบครัวส่วนใหญ่ของประเทศอ่อนแอลง   การล็อกดาวน์ในระยะเวลายาวนานต่อเนื่องเกือบ 2 ปี ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวอย่างรุนแรง ; การหยุดงาน การปิดกิจการ การตกงาน ฯลฯ ทำให้รายได้ของครอบครัวลดลงเป็นส่วนใหญ่ กระทบต่อครอบครัวคนชั้นกลางลงไปจนถึงกลุ่มยากจน  ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยต่อเนื่อง ให้เกิดความอ่อนแอทางสัมพันธภาพของครอบครัว  ความเครียดในครอบครัวสูงขึ้น ความขัดแย้งและใช้ความรุนแรง และหย่าร้างสูงขึ้น แม้ครอบครัวมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นจากการล็อคดาวน์ แต่ส่วนมากก็เป็นเวลาของความขุ่นมัว สับสนและขัดแย้ง    

โดยความร่วมมือของคณะอนุกรรมการสื่อเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูเด็กและครอบครัว(ฟอร์เด็ก)

เลขที่ 1035/7-10 อาคารบ้านฝันคอนโดวิลล์ ชั้น 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250