เอกสารวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูพัฒนาการของเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากความจำเป็นของรัฐบาลที่ต้องใช้มาตรการปิดเมือง (Lockdown) เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ในช่วงปี 2563-2564 ทำให้ต้องปิดสถานศึกษา เด็กไม่สามารถไปเรียนได้
ตามปกติ ต้องอยู่กับครอบครัว ส่งผลให้พ่อแม่ผู้ปกรองตกอยู่ในภาวะตึงเครียดจากปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมความกังวลต่อโรคระบาด และไม่พร้อมดูแลลูกหลาน ในส่วนการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งได้รับเพียง 10% เท่านั้น ส่งผลให้พัฒนาการของเด็กปฐมวัยหยุดชะงัก เกิดภาวะการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) หากไม่สามารถแก้ปัญหาการถดถอยตั้งแต่ปฐมวัยได้ จะส่งผลระยะยาว กระทบต่อคุณภาพพลเมือง และสภาพเศรษฐกิจสังคมของประเทศในอนาคต

วิดีโอแนะนำ :

สัมภาษณ์พิเศษ ศาสตราจารย์ คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
สถานการณ์เด็กปฐมวัย ก่อนและหลังโควิด-19

บทความ

หลังโควิด พัฒนาการของลูกถดถอย ช่วยได้ด้วยการส่งเสริมวินัยเชิงบวก

 “ประสบการณ์อันไม่พึงประสงค์ตั้งแต่วัยเด็ก” (Adverse Childhood Experienvces; ACEs) เป็นประสบการณ์ความทุกข์ระทม ที่เด็ก (วัย 0 - 17 ปี)...

เสริมสร้างพลังชีวิตลูกหลังโควิด ตั้งแต่ปฐมวัย ง่ายๆ ด้วยการกอด

หลังสถานการณ์โควิดเบาบางลง เสียงจากครูปฐมวัยสะท้อนว่า เด็กมีอาการงอแง หงุดหงิดมากขึ้น กำกับตนเอง และช่วยเหลือตนเองได้น้อยลง บางรายมีพฤติกรรมที่ถดถอย...

วิถีใหม่ ฟื้นฟูเด็กปฐมวัยหลังโควิด

สถานการณ์โควิดทำให้วิถีปกติของเด็กปฐมวัยชะงักงันนานกว่า 2 ปี จากการล็อกดาวน์ และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) : โรงเรียนปิด...

อ่านหนังสือกับลูกทุกวัน เสริมพัฒนาการให้กลับคืนมา

ในสถานการณ์โควิด การเรียนการสอนหยุดชะงักนานถึง 2 ปี การสอนออนไลน์ทำได้ไม่เต็มที่ ส่งผลกระทบอย่างยิ่งกับเด็กเล็ก...

ให้เด็กได้เล่นเพียงพอทุกวัน  พัฒนาการทุกด้านจะฟื้นคืนมา

นักวิชาการด้านการพัฒนาเด็กชี้ว่า สังคมสมัยใหม่มีภาวะขาดธรรมชาติ (NDD-Nature Deficit Disorder) มากขึ้น เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด...

e-Book สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวิถีชีวิตใหม่

คลิกที่ภาพเพื่ออ่าน e-book  แบบออนไลน์

Features

Infographics

Media

ข่าว และ กิจกรรม

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 15.30 น.

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หัวข้อ...

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 15.30 น.

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หัวข้อ...

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 15.30 น

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หัวข้อ...

โดยความร่วมมือของคณะอนุกรรมการสื่อเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูเด็กและครอบครัว(ฟอร์เด็ก)

เลขที่ 1035/7-10 อาคารบ้านฝันคอนโดวิลล์ ชั้น 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250