โควิดกระทบเด็กปฐมวัย: ฟื้นฟูได้ด้วยมือของครอบครัว

การแพร่ระบาดของไวรัสที่เราเรียกกันว่า “โควิด”ที่ยาวนานกว่า 2 ปีนั้น พลิกโลกทั้งใบจากหน้ามือเป็นหลังมือ การล็อคดาวน์ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของคนส่วนใหญ่ของประเทศ พ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถทำมาหากินได้ตามปกติ ขาดรายได้ เงินทองฝืดเคือง บางครอบครัวตกงาน บางครอบครัวมีผู้ป่วย รวมทั้งการที่ไม่รู้ คาดการณ์ไม่ได้ว่าจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร จะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้าง ทำให้ทุกครอบครัวเกิดความเครียด

โครงการ “สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวิถีชีวิตใหม่”

 

เมื่อทั่วโลกตกอยู่ในวิกฤตโควิด 19 เป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานกว่า 2 ปี โดยเฉพาะมาตรการล็อคดาวน์นั้น ทำให้เด็กๆ ไม่มีความสุข เพราะไม่สามารถออกไปวิ่งเล่น พบปะผู้คน เพื่อเรียนรู้โลกตามธรรมชาติของพัฒนาการ ซ้ำร้ายต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สร้างความเครียดเรื้อรัง ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกมิติ ทำให้เกิดปัญหาพัฒนาการล่าช้าทุกด้าน คณะอุนกรรมการด้านสื่อ เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระบุไว้ในข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยวิเคราะห์ว่า เด็กปฐมวัยสูญเสียอะไรไปบ้างในช่วงโควิด 19

บทความ

หลังโควิด พัฒนาการของลูกถดถอย ช่วยได้ด้วยการส่งเสริมวินัยเชิงบวก

 “ประสบการณ์อันไม่พึงประสงค์ตั้งแต่วัยเด็ก” (Adverse Childhood Experienvces; ACEs) เป็นประสบการณ์ความทุกข์ระทม ที่เด็ก (วัย 0 - 17 ปี)...

เสริมสร้างพลังชีวิตลูกหลังโควิด ตั้งแต่ปฐมวัย ง่ายๆ ด้วยการกอด

หลังสถานการณ์โควิดเบาบางลง เสียงจากครูปฐมวัยสะท้อนว่า เด็กมีอาการงอแง หงุดหงิดมากขึ้น กำกับตนเอง และช่วยเหลือตนเองได้น้อยลง บางรายมีพฤติกรรมที่ถดถอย...

วิถีใหม่ ฟื้นฟูเด็กปฐมวัยหลังโควิด

สถานการณ์โควิดทำให้วิถีปกติของเด็กปฐมวัยชะงักงันนานกว่า 2 ปี จากการล็อกดาวน์ และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) : โรงเรียนปิด...

อ่านหนังสือกับลูกทุกวัน เสริมพัฒนาการให้กลับคืนมา

ในสถานการณ์โควิด การเรียนการสอนหยุดชะงักนานถึง 2 ปี การสอนออนไลน์ทำได้ไม่เต็มที่ ส่งผลกระทบอย่างยิ่งกับเด็กเล็ก...

ให้เด็กได้เล่นเพียงพอทุกวัน  พัฒนาการทุกด้านจะฟื้นคืนมา

นักวิชาการด้านการพัฒนาเด็กชี้ว่า สังคมสมัยใหม่มีภาวะขาดธรรมชาติ (NDD-Nature Deficit Disorder) มากขึ้น เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด...

e-Book สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวิถีชีวิตใหม่

คลิกที่ภาพเพื่ออ่าน e-book  แบบออนไลน์

Features

Infographics

Media

ข่าว และ กิจกรรม

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 15.30 น.

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หัวข้อ...

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 15.30 น.

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หัวข้อ...

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 15.30 น

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หัวข้อ...

โดยความร่วมมือของคณะอนุกรรมการสื่อเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูเด็กและครอบครัว(ฟอร์เด็ก)

เลขที่ 1035/7-10 อาคารบ้านฝันคอนโดวิลล์ ชั้น 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250