เอามือถือออกจากมือลูก (วิกฤตจอใสหลังโควิด หนักขึ้น…)

เอามือถือออกจากมือลูก (วิกฤตจอใสหลังโควิด หนักขึ้น…)

ให้มือถือ คือให้ยาพิษแก่ลูกปฐมวัย โดยเฉพาะก่อน 2 ขวบ เมื่ออินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนโลก สื่อดิจิทัลดึงดูดพ่อแม่จำนวนมากเข้าไปใช้เวลาในโลกออนไลน์ จนพูดได้ว่า พ่อแม่มีชีวิต แต่ไม่ได้เลี้ยงดูลูก ยิ่งไปกว่านั้น...
การเน้นวิชาการหรือการติวสอบเข้า ป.1 …ผิดหลักการ

การเน้นวิชาการหรือการติวสอบเข้า ป.1 …ผิดหลักการ

พัฒนาการปฐมวัยไม่ใช่การเร่งเรียนเขียนอ่าน เด็กปฐมวัยในประเทศไทยได้รับบริการการศึกษาในระบบค่อนข้างทั่วถึง (แม้ว่าเด็กปฐมวัยในกรุงเทพฯที่มีอายุ 3-5 ปีจะเข้าถึงระบบการศึกษาได้น้อยที่สุดในประเทศไทย ก็ยังมีอัตราการเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลประมาณ 71%)...
การเรียนรู้ในสถานพัฒนาเด็กหลังโควิด 

การเรียนรู้ในสถานพัฒนาเด็กหลังโควิด 

การสำรวจภาวะถดถอย (Learning Loss)  ในเด็กอนุบาล 3 – ป.1 หลังสถานการณ์โควิด พบว่าเด็กไม่มีความรู้พอที่จะเรียนในชั้นต่อไป  มีงานวิจัยพบว่าในช่วงสถานการณ์โควิดดังกล่าว เด็กปฐมวัยมีการเรียนรู้เพียง 10% เมื่อเทียบกับสถานการณ์ปกติ...
ความคาดหวังเกินเหตุของพ่อแม่ตั้งแต่ปฐมวัย อาจทำให้เด็กสะสมภาวะซึมเศร้าเมื่อโตได้

ความคาดหวังเกินเหตุของพ่อแม่ตั้งแต่ปฐมวัย อาจทำให้เด็กสะสมภาวะซึมเศร้าเมื่อโตได้

เด็กไทยมีภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเริ่มซึมเศร้าตั้งแต่อายุน้อยลงเรื่อย ๆ ในการสำรวจเด็ก      ป. 4-6 ในกรุงเทพฯ เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา โดยใช้แบบสอบถามคัดกรองภาวะซึมเศร้าของเด็ก (Children Depression Inventory: CDI)...
เลี้ยงดูแบบปกป้องเกินไป ทำให้เด็กอ่อนแอ ช่วยตนเองไม่ได้ไปจนโต

เลี้ยงดูแบบปกป้องเกินไป ทำให้เด็กอ่อนแอ ช่วยตนเองไม่ได้ไปจนโต

โลกรอบตัวซับซ้อนและรุนแรง ลูกจะเอาตัวรอดได้อย่างไร ในช่วงกว่า 10 ปีนี้ เด็กไทยรุ่นใหม่ (Alpha Generation) ที่เกิดมา ส่วนใหญ่เป็นลูกคนเดียว ซึ่งถูกเลี้ยงดูแบบประคบประหงม แม้เด็กที่เกิดในครอบครัวยากจน (สนง.สถิติแห่งชาติ ระบุว่าพ่อแม่ของเด็กวัยนี้ 42.3%...