ให้เด็กได้เล่นเพียงพอทุกวัน  พัฒนาการทุกด้านจะฟื้นคืนมา

ให้เด็กได้เล่นเพียงพอทุกวัน  พัฒนาการทุกด้านจะฟื้นคืนมา

นักวิชาการด้านการพัฒนาเด็กชี้ว่า สังคมสมัยใหม่มีภาวะขาดธรรมชาติ (NDD-Nature Deficit Disorder) มากขึ้น เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด โรงเรียนที่ต้องปิดเกือบ 2 ปี ทำให้เด็กขาดโอกาสเล่น และกิจกรรมทางกายก็ลดลงยาวนาน ทำให้เด็กรู้สึกอยากออกไปเล่นกลางแจ้งน้อยลง...