ให้ลูกช่วยเหลือตนเอง คือฐานของความเข้มแข็งเพื่ออยู่ในโลกอนาคต

ให้ลูกช่วยเหลือตนเอง คือฐานของความเข้มแข็งเพื่ออยู่ในโลกอนาคต

ช่วงโควิดระบาด ผลการประเมินสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นไทยโดยกรมสุขภาพจิต พบว่า ร้อยละ 28 ของเด็กและวัยรุ่นมีภาวะเครียดสูง ร้อยละ 32 มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้า ในขณะที่ร้อยละ 22 มีความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตาย โดยเป็นการเก็บข้อมูลจากเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปีจำนวน...