เอามือถือออกจากมือลูก (วิกฤตจอใสหลังโควิด หนักขึ้น…)

เอามือถือออกจากมือลูก (วิกฤตจอใสหลังโควิด หนักขึ้น…)

ให้มือถือ คือให้ยาพิษแก่ลูกปฐมวัย โดยเฉพาะก่อน 2 ขวบ เมื่ออินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนโลก สื่อดิจิทัลดึงดูดพ่อแม่จำนวนมากเข้าไปใช้เวลาในโลกออนไลน์ จนพูดได้ว่า พ่อแม่มีชีวิต แต่ไม่ได้เลี้ยงดูลูก ยิ่งไปกว่านั้น...