เลี้ยงดูแบบปกป้องเกินไป ทำให้เด็กอ่อนแอ ช่วยตนเองไม่ได้ไปจนโต

เลี้ยงดูแบบปกป้องเกินไป ทำให้เด็กอ่อนแอ ช่วยตนเองไม่ได้ไปจนโต

โลกรอบตัวซับซ้อนและรุนแรง ลูกจะเอาตัวรอดได้อย่างไร ในช่วงกว่า 10 ปีนี้ เด็กไทยรุ่นใหม่ (Alpha Generation) ที่เกิดมา ส่วนใหญ่เป็นลูกคนเดียว ซึ่งถูกเลี้ยงดูแบบประคบประหงม แม้เด็กที่เกิดในครอบครัวยากจน (สนง.สถิติแห่งชาติ ระบุว่าพ่อแม่ของเด็กวัยนี้ 42.3%...