อ่านหนังสือกับลูกทุกวัน เสริมพัฒนาการให้กลับคืนมา

อ่านหนังสือกับลูกทุกวัน เสริมพัฒนาการให้กลับคืนมา

ในสถานการณ์โควิด การเรียนการสอนหยุดชะงักนานถึง 2 ปี การสอนออนไลน์ทำได้ไม่เต็มที่ ส่งผลกระทบอย่างยิ่งกับเด็กเล็ก ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มต้นสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ (Foundational Stage of Learning) เกิดเป็นภาวะในเด็ก ที่เรียกกันว่า “พัฒนาการเรียนรู้ถดถอย” หรือ Learning Loss...