หลังโควิด พัฒนาการของลูกถดถอย ช่วยได้ด้วยการส่งเสริมวินัยเชิงบวก

หลังโควิด พัฒนาการของลูกถดถอย ช่วยได้ด้วยการส่งเสริมวินัยเชิงบวก

“ประสบการณ์อันไม่พึงประสงค์ตั้งแต่วัยเด็ก” (Adverse Childhood Experienvces; ACEs) เป็นประสบการณ์ความทุกข์ระทม ที่เด็ก (วัย 0 – 17 ปี) อาจได้รับจากการถูกกระทำที่ซ้ำซากยาวนาน เช่น ถูก Bully  เผชิญภัยพิบัติ ความยากจนแร้นแค้น การถูกเหยียดทางเชื้อชาติ...