วิถีใหม่ ฟื้นฟูเด็กปฐมวัยหลังโควิด

วิถีใหม่ ฟื้นฟูเด็กปฐมวัยหลังโควิด

สถานการณ์โควิดทำให้วิถีปกติของเด็กปฐมวัยชะงักงันนานกว่า 2 ปี จากการล็อคดาวน์ และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) : โรงเรียนปิด การเรียนออนไลน์ที่ไม่ได้ผล การอยู่บ้านกับผู้ปกครองซึ่งไม่มีเวลา และมีความเครียด หรือร้ายกว่านั้น บางครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโควิด...