ปฐมวัย” คือรากฐานชีวิต ที่ต้องปลูกฝังให้ดีตั้งแต่ต้น : โควิดสั่นคลอนฐานรากนี้ไหม ??

ปฐมวัย” คือรากฐานชีวิต ที่ต้องปลูกฝังให้ดีตั้งแต่ต้น : โควิดสั่นคลอนฐานรากนี้ไหม ??

ปฐมวัยไม่ใช่แค่ ให้กิน ให้นอน…โตอีกหน่อยก่อน ค่อยใส่ใจ ช่วงปฐมวัยหรือ 6 ปีแรกของชีวิตเป็นหน้าต่างแห่งโอกาส (Window of Opportunity) ที่สมองเด็กเปิดรับการเรียนรู้ได้ดีที่สุด ธรรมชาติให้พัฒนาการเด็กวัย 0-2 ขวบ เรียนรู้ความผูกพันและไว้วางใจผู้อื่น เด็กในวัยนี้ต้องการแม่...