ความคาดหวังเกินเหตุของพ่อแม่ตั้งแต่ปฐมวัย อาจทำให้เด็กสะสมภาวะซึมเศร้าเมื่อโตได้

ความคาดหวังเกินเหตุของพ่อแม่ตั้งแต่ปฐมวัย อาจทำให้เด็กสะสมภาวะซึมเศร้าเมื่อโตได้

เด็กไทยมีภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเริ่มซึมเศร้าตั้งแต่อายุน้อยลงเรื่อย ๆ ในการสำรวจเด็ก      ป. 4-6 ในกรุงเทพฯ เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา โดยใช้แบบสอบถามคัดกรองภาวะซึมเศร้าของเด็ก (Children Depression Inventory: CDI)...