การเรียนรู้ในสถานพัฒนาเด็กหลังโควิด 

การเรียนรู้ในสถานพัฒนาเด็กหลังโควิด 

การสำรวจภาวะถดถอย (Learning Loss)  ในเด็กอนุบาล 3 – ป.1 หลังสถานการณ์โควิด พบว่าเด็กไม่มีความรู้พอที่จะเรียนในชั้นต่อไป  มีงานวิจัยพบว่าในช่วงสถานการณ์โควิดดังกล่าว เด็กปฐมวัยมีการเรียนรู้เพียง 10% เมื่อเทียบกับสถานการณ์ปกติ...