การเน้นวิชาการหรือการติวสอบเข้า ป.1 …ผิดหลักการ

การเน้นวิชาการหรือการติวสอบเข้า ป.1 …ผิดหลักการ

พัฒนาการปฐมวัยไม่ใช่การเร่งเรียนเขียนอ่าน เด็กปฐมวัยในประเทศไทยได้รับบริการการศึกษาในระบบค่อนข้างทั่วถึง (แม้ว่าเด็กปฐมวัยในกรุงเทพฯที่มีอายุ 3-5 ปีจะเข้าถึงระบบการศึกษาได้น้อยที่สุดในประเทศไทย ก็ยังมีอัตราการเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลประมาณ 71%)...