ไม่ว่าโควิดจะมากี่ครั้ง Self-Esteem จะช่วยเด็กได้เสมอ

ไม่ว่าโควิดจะมากี่ครั้ง Self-Esteem จะช่วยเด็กได้เสมอ

“แม่”ที่มีอยู่จริง ในทางพัฒนาการ ช่วงอายุตั้งแต่เกิดถึงหนึ่งขวบ ทารกต้องการแม่ หรือใครคนหนึ่งที่เลี้ยงดูจริงจัง เพื่อให้เกิดความไว้วางใจคน ไว้วางใจโลก หรือที่เรียกว่า Trust ซึ่งเป็นพัฒนาการขั้นแรกทางจิตวิทยาของชีวิต เพื่อที่จะเติบโต อย่างมั่นใจ...