ให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองเรื่องเด็กปฐมวัยความรักลูกนั้นเป็นสัญชาตญาณ แต่ทักษะในการเลี้ยงลูก…ไม่ใช่

ให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองเรื่องเด็กปฐมวัยความรักลูกนั้นเป็นสัญชาตญาณ แต่ทักษะในการเลี้ยงลูก…ไม่ใช่

ทำไมเด็กคนหนึ่งถึงไปได้ดีกว่าอีกคนหนึ่ง นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์  จิตแพทย์เด็กชื่อดังได้ชี้ว่า มีบันไดพัฒนาการแต่ละขั้นที่เด็กทุกคนต้องพัฒนาถึง 7 ขั้นให้ผ่านไปสู่ความสำเร็จในชีวิต ตั้งแต่ การสร้างแม่, การสร้างสายสัมพันธ์, การสร้างตัวตน(Self), การเห็นคุณค่าตนเอง...