โควิดส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางอารมณ์จิตใจของเด็กปฐมวัย

โควิดส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางอารมณ์จิตใจของเด็กปฐมวัย

ฟื้นฟูเด็กปฐมวัยหลังโควิดได้ ด้วยการส่งเสริม Self – Esteem การเห็นคุณค่าในตนเอง ในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด 19 ตามสถิติและข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้น เด็กเล็กมีการติดเชื้อและเจ็บป่วยน้อยกว่าผู้ใหญ่ แต่มาตรการล็อกดาวน์ ปิดเมือง ส่งผลกระทบให้สถานพัฒนาเด็กต้องปิด...