หลังโควิด เด็กปฐมวัยนอนน้อยลง เร่งคืนการนอนให้เด็กๆ

หลังโควิด เด็กปฐมวัยนอนน้อยลง เร่งคืนการนอนให้เด็กๆ

ในช่วงสถานการณ์โควิด พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดกิจวัตรประจำวันให้เด็กได้ดี ทั้งจากความจำเป็น และจากเดิมที่มีทัศนคติอยู่แล้วว่า เมื่อเด็กมีอายุถึงเกณฑ์เข้าโรงเรียนเป็นหน้าที่ของโรงเรียนในการดูแลเด็ก เมื่อเผชิญความเครียดจากปัญหาการทำมาหากิน...