วิธีจัดการกับความเครียดของพ่อแม่ผู้ปกครองเมื่อเกิดสถานการณ์ที่กระทบชีวิต 

วิธีจัดการกับความเครียดของพ่อแม่ผู้ปกครองเมื่อเกิดสถานการณ์ที่กระทบชีวิต 

สถานการณ์โควิดทำให้ผู้คนเครียดกังวล ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวพุ่งสูงขึ้น เป็นสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบในทุกภาคของประเทศไทย ข้อมูลจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชาชนกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชี้ว่า...