บทบาทพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในวิถีใหม่ 

บทบาทพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในวิถีใหม่ 

ก่อนสถานการณ์โควิด แม้พระราชบัญญัติการศึกษาปฐมวัย 2562 ได้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเข้า ป.1 แต่ในทางปฏิบัติ โรงเรียนอนุบาลจำนวนไม่น้อยยังเร่งเรียนเขียนอ่านกันอยู่ เพราะผู้ปกครองส่วนมากก็ยังไม่เข้าใจ คิดว่า เข้าอนุบาลได้เดือนสองเดือนแล้วต้องอ่านออกเขียนได้...