แล้ว… ถ้าไม่ให้ปฐมวัยเล่นมือถือ จะจัดการอย่างไร 

แล้ว… ถ้าไม่ให้ปฐมวัยเล่นมือถือ จะจัดการอย่างไร 

พ่อแม่ต้องใจแข็ง คิดถึงผลเสียในวันข้างหน้า ปัญหาติดมือถือของเด็กเล็กกลายเป็นปัญหาหนักอกของครอบครัวจำนวนมาก ปัญหานี้ต้องแก้ที่ผู้ใหญ่ ให้เข้าใจ ตระหนักถึงผลได้ผลเสียที่เกิดกับเด็ก เท่าทันกระแสสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว...